చిగురించిన చిరుకొమ్మల మది నుండి... చిలికించిన సప్తవర్ణాల కాంతి నుండి... వసంతానికి సిధ్ధమవుతున్న ఓ ప్రకృతి అందమా... కోటి కళ్ళ అదృష్టం వరించినా నీ సొగసు చూడతరమా...
✍️నేను రాసిన కవిత - UNMAMAM - ShareChat
93.9k views
1 months ago
Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Copy Link
Delete
Embed
I want to report this post because this post is...
Embed Post