പ്രണയിക്കുന്നവർക്കും പ്രണയിക്കുവാനിരിക്കുന്നവർക്കും പ്രണയിച്ച് കൊതി തീർന്നവർക്കും 'പ്രണയം ദുഖമാണുണ്ണീ സിംഗിൾ ലൈഫല്ലോ സുഖപ്രദം' എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന മച്ചാന്മാർക്കും മച്ചാത്തികൾക്കും  കാരണവരുടെ വക Happy Valentine's Day !!! ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രണയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷത്തെയും പ്രണയിക്കുക...കാരണം, മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങൾ മയിൽ‌പീലി പോലെ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുവാനുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ജീവിതം... എന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം, കവി കാരണവർ
🌹 Valentine's Day Wishes - ShareChat
235.5k views
1 months ago
Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Copy Link
Delete
Embed
I want to report this post because this post is...
Embed Post