📕கல்வி - PARTS OF SPEECH Grammar Family There is a family in New Delhi whose surname is Grammar . There is a couple , Mr . Noun and Mrs . Verb . The couple has three children : a son , Pronoun and two daughters , Adverb and Adjective . The son ( pronoun ) has to do all the work of his father in his absence . The two daughters love each other but there is a difference in them . Adjective loves her father and brother and keeps praising them . Adverb loves her mother more and she always modifies her when there is a need . There are two servants in the family . Preposition and Conjunction . The preposition is the chief servant . He is the official servant of his master . Conjunction is the family servant and looks after every member of the family . The Interjection joins the family in times of joy and sorrow . - ShareChat
59.7k காட்சிகள்
15 நாட்களுக்கு முன்
மற்ற ஆப்-ல் ஷேர் செய்ய
Facebook
WhatsApp
லிங்க் காப்பி செய்ய
அழிக்க
Embed
நான் இந்த போஸ்ட்டை புகார் செய்கிறேன் ஏன் என்றால் இந்த போஸ்ட்...
Embed Post