#🌃 ഗുഡ് നൈറ്റ്
🌃 ഗുഡ് നൈറ്റ് - ഇന്ന് നീ മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെല്ലാം നാളെ നിനക്ക് ഓർക്കാൻ . കഴിഞ്ഞേക്കാം . പക്ഷേ - ഇന്ന് നിനക്ക് : നഷ്ടമായതൊന്നും നാളെ തിരിച്ച് കിട്ടിയെന്നരില്ല . ബങ്ങൾ : . നഷ്ടമാകാതെ . . സകവിക്കുക . ള്ള ഗ്രാമീൺ - ShareChat
193 കണ്ടവര്‍
7 മാസം
മറ്റു ആപ്പുകളില്‍ ഷെയറാം
Facebook
WhatsApp
ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം
ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം
Embed
ഞാന്‍ ഈ പോസ്റ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ കാരണം.....
Embed Post