😭ଧୋକାବାଜ ପ୍ରେମିକ - U । ମୁଁ ତମ ଯିବନରୁ ଚାଲି ଗଲେ । ତମୈ ଯଦି ଖୁସିରେ ରହି ପାରିବା । ମୁଁ କଣପାଇଁ ଦୁଖ କରିବି ଦିନ । ଥୁଲା ତର୍ମକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଦବାପାଇଁ । ମୁଁ ମୋ ଯିବନ ଦବାକୁ ପଛଉ । ନଥିଲି ଆଯ କଣପାଇଁ ଦୁଖ କରିବି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର । ଏତିକି ପ୍ରାଥନା କି ସେ ତମକୁ ଏତେ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ କି ମୋ କଥା । ତୁମର କେବେବି ମନ ନପଡୁ ! ! O - ShareChat
20.3k ଜଣ ଦେଖିଛନ୍ତି
1 ମାସ ପୂର୍ବରୁ
ଅନ୍ୟ ଏପ୍ ରେ ଶେୟର କରନ୍ତୁ
Facebook
WhatsApp
ଲିଙ୍କ କପି କରନ୍ତୁ
ଡିଲିଟ କରନ୍ତୁ
Embed
ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ..
Embed Post