#എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ #📝 ഞാൻ എഴുതിയ വരികൾ
എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ - പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിശ്വാസം വേണം സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കേൾക്കാൻ പഠിക്കണം . ചെലവാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സമ്പാദിക്കാൻ പഠിക്കണം . എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ചിന്തിക്കണം . ശ്രമിക്കാതെ പിന്തിരിയരുത് . ജീവിക്കാതെ മരിക്കരുത് . . . - ShareChat
31.6k കണ്ടവര്‍
1 മാസം
മറ്റു ആപ്പുകളില്‍ ഷെയറാം
Facebook
WhatsApp
ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം
ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം
Embed
ഞാന്‍ ഈ പോസ്റ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ കാരണം.....
Embed Post