మన శక్తి కన్నా మన సహనం ఎక్కువ
✍️కోట్స్ - dailyhunt SEITON Google Play మన శక్తి కన్నా . . మన సహనం ఎక్కువ విజయాల్ని సాధిస్తుంది . CF9676024131 tia | | Low , - ShareChat
1.7k views
8 days ago
Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Copy Link
Delete
Embed
I want to report this post because this post is...
Embed Post