യാത്ര ചെയ്യാത്തവരായി ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ? ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? എങ്കിൽ ഇതാ, ഷെയർചാറ്റിലെ യാത്രാസ്നേഹികൾക്കായി നമ്മുടെ സ്വന്തം കൗതുകലോകം ഒരു കിടിലൻ യാത്രാമത്സരം നടത്തുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം. നിങ്ങൾ പോയ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ യാത്രകളെ കുറിച്ച് വിവരിച്ച് 'കൗതുകലോകം യാത്ര മത്സരം' ടാഗിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ കൗതുകലോകം(@kowthukam) പ്രൊഫൈലിനെ ടാഗും ചെയ്യുക. ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു യാത്രാവിവരണത്തിന് ഒരു കിടിലൻ സമ്മാനവും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ മടിക്കുന്നത്? പോയ യാത്രകളിലേക്കും കണ്ട കാഴ്ചകളിലേക്കും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞുനോക്കൂ...എന്നിട്ട് അവ ഈ ഷെയർചാറ്റിലേക്കും പകർത്തൂ... @kowthukam

Please install app to see this post.

Install ShareChat App
159.1k views
1 months ago
Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Copy Link
Delete
Embed
I want to report this post because this post is...
Embed Post