#ഖുർആൻ #അത്ഭുതങ്ങളുടെ #കലവറ ഖുർആനിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് 65 തവണയാണ്. അതുപോലെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ അള്ളാഹു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളതും 65 തവണയാണ്. Soil - 17 times Drop of sperm - 12 times Empriyo - 6 times A lump of flesh - 3 times Bone - 15 times Flesh - 12 times Total - 65 times #കടപ്പാട്: മുഹമ്മദ് ഷക്കീൽ ബി
ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ദൃഷ്ട്ടാന്തം - ' ഖുർആൻ അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറ ഖുർആനിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് 65 തവണയാണ് . അതുപോലെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ അള്ളാഹു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളതും 65 തവണ യാണ് . Soil - 17 times Drop of sperm - 12 times Empriyo - 6 times Alump of flesh - 3 times Bone - 15 times Flesh 12 times Total - 65 times - ShareChat
230 കണ്ടവര്‍
7 മാസം
മറ്റു ആപ്പുകളില്‍ ഷെയറാം
Facebook
WhatsApp
ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം
ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം
Embed
ഞാന്‍ ഈ പോസ്റ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ കാരണം.....
Embed Post