എൻറെ മുഖ്യമന്ത്രി എൻറെ അഭിമാനം...
📰 കേരള വാർത്തകൾ - ചെത്തുകാരൻ മുണ്ടയിൽ കോരന്റെ ' മകൻ കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് യുഎൻ വേദിയിൽ . . . രാജ്യം പ്രധാനമന്ത്രിയെയും അയാളുടെ ' മണ്ടത്തരങ്ങളെയും ഓർത്ത് | | ലജ്ജിക്കുമ്പോൾ ' ' മലയാളികൾ സ്വന്തം മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കുന്നു . . Afsal Panakkad Hosted by . chaft Schweizeris Confédé Confegera Cq Pinprcy ! Wayan chi - an ar , l mnt of Kerala , India - ShareChat
317 കണ്ടവര്‍
9 മാസം
മറ്റു ആപ്പുകളില്‍ ഷെയറാം
Facebook
WhatsApp
ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം
ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം
Embed
ഞാന്‍ ഈ പോസ്റ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ കാരണം.....
Embed Post