👏ಶುಭಾಶಯಗಳು - - + ನವ ೧೦ಾ ಅವನನ್ * ಎ . ಅ ( ಎಂಎ ( ಹವುದಲ್ಲ 9ฎร ( น้อง - ನಾಕಸ್ * Bus ( pಎ ಎ೦ತಾಳೆ . - ಎ ಮೇ . . . ಎಂಬ ವಾದಿಯಲ್ಲ . ೫ ಜೂನ ( ೧ಎ ಕಂದ | - ೫೭೦ ೧oಎ ಟೋcತು * ಕಣ್ಣ ( ೧oಬ ಸಂತೋಷ ಣೆಲ್ಲ * ಇವು ೧೦ ಬಾರಿಕತು * ಅಕ್ಟೋಬಕ ( ೧೦D - ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲ . ಈ ನoಶ . ೧೦ ನಿನ್ನ * ಡಿಸಂ ೧೦೧ ( ೧y ನೋವಿದು . ಮರೆತು ಹನಿ ವರ್ಕ ತಲಕಾಡು 49 6 6 8 6 986 ಶನne ( + 919 ) M - ShareChat
901.4k views
2 months ago
Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Copy Link
Delete
Embed
I want to report this post because this post is...
Embed Post