આ દુનિયા કહે છે કે કોઈ એક ના જવાથી આપણી જિંદગી રોકાઇ નથી જતી પણ આ કોઈને નથી ખબર કૅ લાખો લોકો મળી જાય તો પણ કોઈ એક ની કમી પૂરી નથી થતી... 🤝🏻 Good Morning 🤝🏻
49.3k views
11 days ago
Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Copy Link
Delete
Embed
I want to report this post because this post is...
Embed Post