ఆడపిల్లని ప్రోత్సహించడమే..దేశపు అభివృద్ది.. NATIONAL GIRL CHILD DAY.. శ్రీ..🌹🌹
అంతర్జాతీయ బాలిక దినోత్సవం👭 - అమ్మ . ఓ ఆడపిల్ల అమ్మగా మనకు జన్మ ఇవ్వాలంటే . . ఆడతల్లి _ ముందు బ్రతకాలి . . - అన్ని బంధాలు . . అనుబంధాలు ఆడపిల్లతోనే సాధ్యం ఆడపిల్లలను ప్రోత్సాహించడమే మనదేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడం NATIONAL GIRL CHILD DAY - ShareChat
1.5k views
26 days ago
Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Copy Link
Delete
Embed
I want to report this post because this post is...
Embed Post