ପରୀକ୍ଷା ଟାଇମ ମସ୍ତି - ଏ ବର୍ଷ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବା । ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁ ମନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ବାସ୍ ଏତିକି ଲେଖୁବ Gatua Musha ସାର୍ , ବାପା ମାର ମୁଁ ଅବୁଝା ପୁଆ ଖାତା ନ ଦେଖ୍ ନମ୍ବର ଦିଆ ସତ କହୁଛି , ସାର୍O୦ରୁ10 ] ମାର୍କ ଦେବେ - ShareChat
2.1k ଜଣ ଦେଖିଛନ୍ତି
7 ମାସ ପୂର୍ବରୁ
ଅନ୍ୟ ଏପ୍ ରେ ଶେୟର କରନ୍ତୁ
Facebook
WhatsApp
ଲିଙ୍କ କପି କରନ୍ତୁ
ଡିଲିଟ କରନ୍ତୁ
Embed
ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ..
Embed Post