#😞 വിരഹം
😞 വിരഹം - - തീരമകലെ . . . . . ദൂരെമകീല . . . ചിറക് തളരും . . . . . . . : Share Shayris , Quotes , WhatsApp Status Google Play - ShareChat
138 കണ്ടവര്‍
7 മാസം
മറ്റു ആപ്പുകളില്‍ ഷെയറാം
Facebook
WhatsApp
ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം
ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം
Embed
ഞാന്‍ ഈ പോസ്റ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ കാരണം.....
Embed Post