#🌅శుభోదయం #🕉శనివారం స్పెషల్ విషెస్ #🙏శుభాకాంక్షలు #happy saturday ఓం నమః శివాయ నమః గౌరీ దేవ్యై నమో నమః శ్రీ శిరిడీ సాయిబాబా జ్యోతిష్య నిలయం ఉచిత జ్యోతిష్యం చెప్పబడును (9515499712) విద్య, ఉద్యోగం,వ్యాపారం, కుటుంబ శాంతి, నమ్మినవారు మోసం చెయ్యడం, ప్రేమ , పెళ్ళి రావాల్సిన ధనం రాకపోవడం, అస్తి గొడవలు పెళ్ళి కాకపోవడం, గృహం లో ఆలస్యం వాహన ప్రమాదాలు, ఆరోగ్య సమస్యలు కుటుంబం లో ఎప్పుడు భార్యా భర్తలు మధ్య వశీకరణం లేక తరచూ గొడవలు అవ్వడం ఎటువంటి వ్యక్తిగత జీవితం సమస్యలకు ఉచిత జ్యోతిష్యం చెప్పబడును (7674876908)(9515499712)