#🔫 PUBG
🔫 PUBG - । ମଦ ପଣିକିଆ । । ମଦ । କେ ମଦ । ମଦ ଦୁନେ ଗନ୍ଧ । ମଦ ତିରି ଛତରା ମଦ ଚୋ ବାତେରା । ମଦ ପଞ୍ଚା ରାଜନୀତି ମଦ ଷୋ ଦୁର୍ନୀତି ମଦ । ସତା କଳାକାର । ମଦ ଅଷ୍ଟା ବଳାତ୍କାର ମଦ , ନୁଆ । ହରଣ । । ମଦ ଦଶା ମରଣ । - ShareChat
38.9k ଜଣ ଦେଖିଛନ୍ତି
15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ
ଅନ୍ୟ ଏପ୍ ରେ ଶେୟର କରନ୍ତୁ
Facebook
WhatsApp
ଲିଙ୍କ କପି କରନ୍ତୁ
ଡିଲିଟ କରନ୍ତୁ
Embed
ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ..
Embed Post