#👭ଶେୟରଚେଟ୍ ସଖୀ
👭ଶେୟରଚେଟ୍ ସଖୀ - ସୁଣ ପାଗଳ ମୁଁ ଯଦି କେବେ ଭୁଲକରେ ତେବେ ମୋ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବ , ମତେ ଗାଳୀ କରିବ ଆଉ ବୁଝେଇବ କିନ୍ତୁ ମେତେ ନିଜଠୁ ଦୁରେଇ ଦବନୀ please - ShareChat
10.6k ଜଣ ଦେଖିଛନ୍ତି
25 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ
ଅନ୍ୟ ଏପ୍ ରେ ଶେୟର କରନ୍ତୁ
Facebook
WhatsApp
ଲିଙ୍କ କପି କରନ୍ତୁ
ଡିଲିଟ କରନ୍ତୁ
Embed
ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ..
Embed Post