ഗുഡ് മോർണിംഗ് #🎤 അഭിപ്രായങ്ങള്‍
🎤 അഭിപ്രായങ്ങള്‍ - | സൂക്ഷിക്കുക കാണുന്നവരോട് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ' എല്ലാം പറഞ്ഞു നടക്കരുത് കാരണം ' നിങ്ങളോട് പുഞ്ചിരിക്കുന്നവ ' എല്ലാം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ' അല്ല , നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് ചിരിക്കാൻ ഉള്ള കാരണം മാത്രം ആണ് ആദം - ShareChat
655 കണ്ടവര്‍
7 മാസം
മറ്റു ആപ്പുകളില്‍ ഷെയറാം
Facebook
WhatsApp
ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം
ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം
Embed
ഞാന്‍ ഈ പോസ്റ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ കാരണം.....
Embed Post