#📋 11 જુલાઈનાં સમાચાર #📋 10 જુલાઈનાં સમાચાર #📅 તાજા સમાચાર 👉 Follow Me 👈 Like 💖 and Share 👀 Do not forget to see 👇More beautiful 😍 post 👀...
📋 11 જુલાઈનાં સમાચાર - ગુજરાત હાઈકોર્ટનો અગત્ય નો ચુકાદો , જમીન માલિક ની સંમતિ વગર વીજ કંપનીઓ વીજલાઈન નહિ નાખી શકે . વધુ માં વધુ Share કરો . ખેડૂત - જમીનમાલિકની સંમતિ વગર વીજકંપનીઓ લાઇન નહી નાંખી શકે • ખેત કેમીનમાલિક વિરોધ કરે પગ મા ક્રમ ના મારી હાકોટતા મerus હિરો તે જર્સ - રે વીજકંપનીઓએ તેમને જ મ કવન નિ કાકાનન ત ને નરિક્ષકની ક્ષમતા કામ બંધ કરી દેવું પડશે - પતિની હજયાના નાના નં ૬કિતને જુદી કરી શકાન ની નને મા જી થય માન યુગની માં ને કામિ વિવી કરું કે મને * પેનની જ નાજનો જના ધનીક કેમનું કામ શર્કલ એકે માતાજી ના ન લાવે તે કે  િનિ ના માની લઈએ નાખે તેના ફતેહીehય તો કat [ 1 જ કંન ના પિન અને શૈક્ષ કપડનમદિાધિકાને અપક્ષમ છે , અને એક ની રીમતિ નનન ની માં ને નાજીનામાની મનાઇ માપ ન પ  ા  ા ત ધિરી , ને પોક કે મ પ નહ * મધ ને કિ મકપરી અને પ્રકા બંને ને મનમાં 4 નંદમાતી રમતં પાકતર થઈ કે વિધ મંજિરી અને પાનનનની મા જ મિનિ એ , મિ થીરક , માન કરવામાં નિખાર લાવ રન માં મે સન ની શું હું તે ફ્રી બે ન | લ ક નામ પદયા , [ %ી ધ વે ત જીનનું કામ ૧૪ ન જ કરે ની કલાકે ના પતિનું માં નામ અને Y એ કડક ખેતી વાતજ નામ છે કે ન મ ક મ હાટકે છે એના કાને નામ અને હ વ ના નામ નો જનમલિકની જમીનની મા નોકરને કેમ Gરક લીકં છે કે પેક એક વખત ને પોક મીજિમ ની એક નાનક વરસાદના કાળે મરીમ રન ) માં અને સુધી જ ર કમ જમણા કાર્યકાળમાં કર હિરામ ની તમામ પાક અને જનરલ રેજી ને મન માની ના ન ક ક  ાણી હક ની કરી મત છે કાનમાંથી કર - રી વિ . પાન ના ની કમબીએ કદ અંક તને ના મન અને ધ નની દમ કરી તેમાં એક કનક રીત જાક કાદરી - શક કલા - મન જન માથે અને તેના રન - કીન જ ન ધન ના ૨ લાખ કારને નામનો જ કરી કોપી જ મ તેમ મા છે વી કે પતિ ની બાજી કરી વિધનિક માટેની પરથિી માનિ જા સ મ ક ક કાનહાની છે ગુમ મા કે છે ક ન ક મો ની કેમ ખેડૂતોને ક થતાંકનને તું વાર કલાક , કરેન , નમકને કામમાં અને ન તેનોને મા કામ કરી વકી દિન 11 જુલા જાય છે ન ગમ ના અંતરમાં જન્મ પ કાકા ને એવુ તો છેલા 4 - ShareChat
13.3k એ જોયું
3 મહિના પહેલા
અન્ય એપ પર શેર કરો
Facebook
WhatsApp
લિંક કોપી કરો
કાઢી નાખો
Embed
હું આ પોસ્ટની ફરિયાદ કરવા માંગુ છુ, કારણકે આ પોસ્ટ...
Embed Post