😞 വിരഹം - ആദ്യമായി ഇതുവരെ കിട്ടാത്ത ഒരു സ്നേഹം കിട്ടിയപ്പോൾ തോന്നിയ ആ സന്തോഷം . . . . ആത്മാർഥമായി സ്നേഹിച്ചത് പാഴായി പോവുകയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുതുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ സങ്കടം . . . കാലം തന്നെ കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും മറച്ചുവെക്കുവാൻ ഞാൻ കണ്ട മാർഗം ആയിരുന്നു ദേഷ്യം എന്ന വികാരം . . . . . . - ShareChat
478 views
1 months ago
Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Copy Link
Delete
Embed
I want to report this post because this post is...
Embed Post