પલકો જુકિ ને તમને નમન થઇ જાય મસ્તક જુકિ ને તમને વંદન થઇ જાય પણ હૂ અેવિ નજર ક્યાથી લાવુ કે તમને યાદ કરુ ને તમારા દશૅન થઇ જાય to:Rasmika vasava
196 views
6 months ago
Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Copy Link
Delete
Embed
I want to report this post because this post is...
Embed Post