💑 സ്നേഹം - - ആയിരം ബന്ധങ്ങളൊന്നും ' ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലെടോ നമ്മളെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുകയും മനസിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെങ്കിലും ഈ ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ' അതുമതി ആയിരം ' ബന്ധങ്ങൾക്ക് അത് കുടുംബത്തിലായാലും സൗഹൃതത്തിലായാലും - മറ്റു ഏത് ബന്ധങ്ങളിലായാലും - ShareChat
375 കണ്ടവര്‍
9 മാസം
മറ്റു ആപ്പുകളില്‍ ഷെയറാം
Facebook
WhatsApp
ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം
ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം
Embed
ഞാന്‍ ഈ പോസ്റ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ കാരണം.....
Embed Post