#🙏 શેરચેટ જીવદયા અભિયાન
🙏 શેરચેટ જીવદયા અભિયાન - જળ છે તો કાલ છે આપણે પાણી બનાવી શકતા નથી માત્ર બચાવી શકીએ છીએ . એટલે આપણી પાસે માત્ર એક જ વિકલ્પ છે પાણી જોઈતું હોય તો એને બચાવો ઘરમાં આપણે રીતે પાણી બચાવી શકીએ છીએ લીકેજરોકીશું તો તે બ્રશ કરતી વખતે | | નળ બંધ રાખીને . શાવરના બદલે વાસણ માંજતી વખતે મહિને 1000 લિટર | નળ બંધ રાખalથી | શેવિંગ કરો , 200 . બાટી બચાવી શકે દરરોજબચાવી . પાણી બચશે | બચશે700 લિટર લીટપાણી બચશે છે 80 % ટકા પાણી શકાય છે 20 લિટર મામુલી લીકેજ હોય | પાણી . શૈકિંગ કરતી નડાતી વખતે પાણી તો પણ મણિને જા કરતી વખતે S વખતે નળ ખૂલ્લો શાવરનો ઉપષોગુ . 1 , obe લિઢર પાણી વોરાબેસિનનો નળ રાખવાથી પી નળની નીચે વાસણ કરશો નI . એક વેકફાઈ જાય છે . પોવાના બદલે છે ખૂલ્લો હશે તો એક બાદી પાણીથી 1 લિટરે પાણી બાબ્દી ટબમાં એમ્પાસ મુજબ લીકેજમાં એક | વેડફાય છે . તેના બદલે મગમાં | | જોવાનું રાખશો તો નહાવા માટે વખતમાં જ 4થી 5 લિટર પાણી પાણી લઈને પીવાથી ચાર નળમાંથી દર મિનિટે પાણીના વી જાય છે . એટલે કે મદિને | પાણી લઈને રોલિંગ કરો , નળ | | વપરાતું 80 % પાણી બચો . 45 ટીપા ટપકે છે , એટલે કે , વ્યકિતનો પરિવાર રોજનું 20મી 150 લિટર , ચાર વ્યકિતના દેશની વસ્તીના 20 % ને આમ | બંપ રાખીને રોલિંગ કરવાપી | 15 લિટર પાણી બચાવી શકે છે . ત્રણે લોકમાં 1 લિટર કરના પરિવારમાં 60થી 7ne લિટર એક મહિનામાં જયારે 3do | કરો તો દરરોજ 625 કરોડ માત્ર ટેવ પાડવાની જરૂર છે . ( વધારે પાણી વહી નય છે , લિટર પાણી અપાવી ધમકા છે . વોશિંગમશિના ટોઇલેટમાં લીકેજ | બાલ્ટીથી કાર આઓમશીનના યોગ્યઢળે હશે તો પાંચહાર | ધોવાથી 300 . વેસ્ટપાણીનો વાપરવાથી પણ લિટટપાણી વેડફાશે | લિટરપાણી બચશે | ઉપયોગ કરો ટોઈલેટ ટેનું પાઈપથી કાર આરઓ મશીન પાણી બચશે અવારનવાર ઇદીક . પોવામાં એકવારમાં વાર 1 લિટે | બે જોડી કપડાં ધૂઓ હોય છે . તેને દોઢસો લિઢેરે પાણી પોમાં પાણી 10 જોડી , પાણી અટકાવવામાં આવે નર્ચ થાય છે . મેળવવા 3tlી 4 સરખું જવપરાવાનું છે . તેથી | તો 5 st૨ લિટે પાણી દરે જપારે બાદીમાં પાણી લઈને લિટર પાણી વેસ્ટ જાય છે . આ વોશિમ અધિાન ત્યારે જ વાપરો મહિને બચી જશે . ક્ષાના કાર સાફ કરીને તો 10 લિટરે હિસાબે એક દિવસમો 30મી ક્યારે ઘણો બધો કપ ડાં ભેગા બદલે બાણીનો ઉપયોગ કરીને ખર્ષ પશે . એટલે કે દરેક વખતે 40 લિટર . તેનો ઉપયોગ છોડ થયો હોય . આ રીલે દર મહિને રોજ મારારે સો પીસવાસો તમે 130 લિટર જેટલું પાણી વૃક્ષોને સિંચવા , ટોઇલેટ અને 45cc લિટર પાણી બચી શકે છે . લિટર પાણી બચાવી શકાય છે , | | બચાવી શકો છો , ગાડી જોવા માટે કરી શકાય છે . નોંધઃ પાણીનો બે જગ્યાએ સૌથી વધારે ઉપયોગ થાય છે . કિચન અને બાથરૂમ , આકટિંગને એવી જગ્યાએ ચોંટાડો કે જ્યારે તમે પાણીની પાસે જાઓ ત્યારે તમારી નજર એના પર અચૂક જાય . આ છાપવા પાછળનો અમારો ઉદ્દેશ્ય પણ આજ છે . જ્યારે પણ આપણે તેને વારંવાર જોઈશું ત્યારે પાણી બચાવવાનો પ્રયાસ ચોક્કસકરીશું . Respect of Water પાણી બચાવવાની કાર થિયરી Reduce of Retreat of Recycle of Water Water Water Reuse of Water - ShareChat
2.2k એ જોયું
5 મહિના પહેલા
અન્ય એપ પર શેર કરો
Facebook
WhatsApp
લિંક કોપી કરો
કાઢી નાખો
Embed
હું આ પોસ્ટની ફરિયાદ કરવા માંગુ છુ, કારણકે આ પોસ્ટ...
Embed Post