વટ થી હો 😎
👓 ભાઈનો વટ - ( @ HAPPY _ CLUB @ HAPPY _ CLUB _ _ ' ખુદના વખાણ નથી કરવા એટલે બુરાઈ સાંભળો , ' તમે જેટલો મને ખરાબ માનો છો એના કરતાં હું દસ ઘણો ખરાબ માણસ છું . . - ShareChat
370 views
2 months ago
Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Copy Link
Delete
Embed
I want to report this post because this post is...
Embed Post