#📋 26 જુલાઈનાં સમાચાર #☔ વરસાદનું આગમન
📋 26 જુલાઈનાં સમાચાર - [ સવારે ચા - સાંત Tળ , શY Date : - 26 - 7 - 2019 | ાિઇલ , સોશ્યલ મીડિયા અતિ www . akilanews . com 2112ad ill allala રવિથી મંગળ સુધીમાં ઘણા ખરા વિસ્તારમાં ૬ થી ૮ ઈંચ ખાબકશેઃ દક્ષિણ - ઉત્તર - મધ્ય ગુજરાતમાં પણ ભારે વરસાદ પડશે રવિવારથી દે ધનાધનો IF સૌરાષ્ટ્ર - કચ્છ - ગુજરાતને મેઘરાજા ધમરોળશે ! | | E ] | | | | | | | | | | | | LTEI [ ETEી ૧ / | | TET | TET | TET | E બંગાળની ખાડીનું ડિપ્રેશન અને તેને આનુસાંગિક અપરએર સાયકલોનીક સરકયુલેશનવાળી સિસ્ટમ્સ પાણી . . . પાણી . . . કરી દેશે U | - વધરતાલીસ્ટ , કચ્છમાં મધ્યમથી ભારે અશોકભાઈ અને કોઈ - કોઈ સેન્ટરોમાં પટેલની તા . ૨૬ થી ' અતિ ભારે વરસાદ પડશે ૩૧ જુલાઈ ૨૦૧૯ - સધીની આગાહી રાજકોટ , તા . ર૬ : ઘણા સમયથી વરસાદની રાહ જોઈ બેઠલા લોકો | માટે સારા સમાચાર છે . આગામી સપ્તાહના પ્રારંભથી જ મેઘરાજા | fમાવટ રસી જાણીતી વેધર એનાલીસ્ટ શ્રી અશોકભાઈ પટેલ તો રસ થી ૩૧ જુલાઈ સુધીની વરસાદની આગાહી કરી છે . જેમાં મુખ્ય વરસાદ રાજ કોટ , તા . ૨૬ : ખેડૂતો માટે અત્યંત તા . ૨૮થી ૩૦ જુલાઈ દરમિયાન પડશે , જેમાં કચ્છમાં મંદામથી ભારે આનંદદાયક સમાચાર છે . આવતા સપ્તાહમાં અને કૌઈ - કોઈ સેન્ટરમાં અતિ ભારે વરસાદ પડશે , સારો વરસાદના અંધાણ છે . આવતા રવિવારથી મંગળવાર સુધી સૌરાષ્ટ્ર - કચ્છ . ગુજરાતમાં લો પ્રેશરનું આનુસાંગિક અપર સાયકલોનીક સિસ્ટમ્સ ન તન માનુસાંગિક પર એર સારો વરસાદે પહશે તેમ વંપર્સનાલીસ્ટ શ્રી સરકયુલેશન જે છે ત્યાંથી એક ટ્રફ હરિયાણા સાયકલોનીક સરકયુલેશન દક્ષિણ રાજસ્થાન અશોકભાઈ પટેલે ‘ અકિલા ' સાથે ની મુપી લંબાય છે , જે વાવા ઝારખંડ , નોર્ષ અને ગુજરાત મેંપી પહોંચશે . જે થી ૪ વાતચીતમાં જણાવ્યું છે . છત્તીસગઢ અને સાઉથ ઉત્તરપ્રદેશના અપરએર સિસ્ટસવાળા વિસ્તારમાં ભારેથી અતિભારે - સાયકલોનીક સરકયુલેશનમાંથી પસાર થાય વરસાદની શકયતા હાલના અનુમાન મુજબ ' છે , જેની ઉંચાઈ ૩ , ૧ થી ૭ . ૬ ની છે . આ સિસ્ટમ્સ નોર્થ ગુજરાત તેમજ ત્યારબાદ આગોતરૂ એંધાણ વધતી ઉંચાઈ એ દક્ષિણ તરફ્ર ઝૂકે છે . કચ્છ તરફ પસાર પાય તેવી શકયતા છે . ચોમાસુ પરી હાલ મજબૂત થઇ છે અને જેથી ઓવરઓલ તા . ૨૬ પી ૩૧ જુલાઈ = રાજકોટ : વેધરએનાલીસ્ટ શ્રી ૧ . ૫ કિ . મી . ની ઉંચાઈ સુધી ( શુક્ર થી બુષ ) સુધી વરસાદની ] અશોકભાઈ પટેલે તા . ૧ થી ૫ ૬ લાયે લ છે . જે ફલોદી , સંભાવના રહેલી છે . - ઓગષ્ટ અંગે આગોતરૂ એંધાણ . ( રાજસ્થાન ) , અલવર , બંધ , સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો , મોરબી એ ગયા , પુલીયા અને ત્યાંથી મધ્ય | જિલ્લો , જામનગર જિલ્લો , = I આપતા કહ્યું છે કે , લાલગા પર્વ બંગાળની ખાડી સુધી લંબાય | દિવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લો અને તે બંગાળની ખાડીનું લો પ્રેશર ગુજરાત છે . લાગુ રાજકોટ જિલ્લામાં ! ] તરફ આવ્યા બાદ ફરી બંગાળની નોર્થ મહારાષ્ટ્રપી કેરળ સુધીનું મધ્યમયી ભારે વરસાદ પડી . ખાડી બાજુ લો પ્રેશર ૩૧મી જુલાઈ ઓફસોર ટૂંફ નબળુ પડ્યું છે ] અતિ ભારે વિસ્તારોમાં પણ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ હાલ ૪ . ૫ વરસાદ પડશે તેની માત્રા ૧૫૦ - કે ૧લી ઓગષ્ટ સુધીમો થઈ જશે કિ . મી થી ૫ . ૮ કિ . મી . ના મી . મી થી ૨૦મી બી . સુપીની જેથી સૌરાષ્ટ્ર - કચ્છ - ગુજરાત માટે અપર એર સાયકલોનીક રહેશે . વરસાદની ઉજળી તક રહેશે . સરકયુલેશન તરીકે અફઘાનિસ્તાન અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં મધ્યમ - મારે - કોઈ તેના આસપાસના વિસ્તારમાં છે . કોઈ સેન્ટરમાં અતિ ભારે , મધ્ય ગુજરાતમાં | તેઓએ જણાવેલ કે , નોર્થ વેસ્ટ પશ્ચિમ . અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે સૌરાષ્ટ્ર - કચ્છ મધ્યમ - મારે ( નોર્ષ - ગુજરાતને લાગુ - બંગાળ અને આસપાસના વિસ્તારમાં એક વિસ્તારમાં ૨૫ જુલાઈ સુધીમાં વરસાદની હું વિસ્તારોમાં અતિ ભારે ) , નોર્થ ગુજરાતમાં 1 અપરએર સાયકલોનીક સરકયુલેશન ગઈ કાલે % છે તેમજ ગુજરાત રીજનમાં ૩૨ છે . મધ્યમ - ( ભારે , કોઈ કોઈ જ ગ્યાએ અતિ થયું હતું તેની અસર તળે રખાજે નોર્થ વેસ્ટ વેધર એનાલીસ્ટ શ્રી અશોકભાઈ પટેલ તા . મારે , તેમજ કચ્છમાં મધ્યમ મારે અને બંગાળની ખાડી અને લાગુ પશ્ચિમ બંગાળના ૨૬ થી ૩૧ જુલાઈ ( શુથી બુધ ) સુધીની કોઈ કઈ જ ગ્યાએ અતિ ભારે વરસાદ કોસ્ટલ વિરતારમાં લોપ્રેશર પયુ છે . તેને નાગાહી કરતાં જણાવ્યું છે કે ચોમાસું પરીનો પડશે , જયારે બાકીના સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લામાં આનુસાંબિક સાયકલોનીક સરકયુર્લેશન ૭ . ૬ / પશ્ચિમ છેડો આવતા દિવસોમાં દક્ષિણ રાજસ્થાન હળવો • મધ્યમ - ( ભારે વરસાદ પડશે . TI કે મેં ની ઉંચાઈ સુધી ફેલાયેલું છે . વધતી | અને ગુજરાત નજીક ખાવશે તેમજ તા . ૨૮ - મુખ્ય વરસાદ તા . ૨૮ થી ૩૦ જુલાઈ - ઉંચાઈ એ દક્ષિણ પશ્ચિમ તરફ ઝૂકે છે . આ ૨૯જુલાઈ ( રવિ સોમ ) આસપાસ બંગાળવાળી દરમિયાન પડશે . દક્ષિણ ગુજરાતમાં મધ્યમથી ભારે , કોઈ - કોઈ સેન્ટરમાં અતિ ભારે 0 9માં મધ્યમથી ભારે - કોઈ ને કોઈ સેન્ટરમાં અતિ ભારે • મધ્ય ગુજરાતમાં મધ્યમ - ભારે ( નોર્થ ગુજરાતને લાગ વિરતારોમાં અતિ ભારે ) • નોર્થ ગુજરાતમાં મધ્યમ - ભારે - કોઈ - કોઈ જગ્યાએ અતિ ભારે છે બાકીના સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લામાં હળવો - મધ્યમ - ભારે વરસાદ પડશે , ET | | | | | | | | | DIET DIET | HIETTIET | E ] ] [ ] [ ] [ ] ] ET | TET | TET | TET | TET | 3 | | E ] | | | | | | S | | E ] | TET | TET | TET | TET | TET | TET - ShareChat
2.3k એ જોયું
2 મહિના પહેલા
અન્ય એપ પર શેર કરો
Facebook
WhatsApp
લિંક કોપી કરો
કાઢી નાખો
Embed
હું આ પોસ્ટની ફરિયાદ કરવા માંગુ છુ, કારણકે આ પોસ્ટ...
Embed Post