ગાંધી અને પટેલની ધરતી ગુજરાત આપણી માતૃભૂમિ છે. અને એવી અનેક વસ્તુઓ છે જેનો ગૌરવ જાય છે ગુજરાતીઓને. તમે જણાવો "ગુજરાત - મારુ ગોરવ" ટેગમાં તમારામાં ગુજરાત માટે શું ભાવના છે?
👊 ગુજરાત - મારુ ગૌરવ - ShareChat
138.6k views
1 months ago
Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Copy Link
Delete
Embed
I want to report this post because this post is...
Embed Post