#😂 ട്രോളുകൾ
😂 ട്രോളുകൾ - * അമ്മ നിങ്ങൾ ആരും അവന്റെ കല്യാണത്തിനെപറ്റി ചോദിക്കില്ല എന്ന ഉറപ്പിലാണ് അവൻ വരാൻ സമ്മതിച്ചത് 1 * ബന്ധുക്കൾ ' പ്രവാ TROLLS | 1 1 4 *ാൻ ഗൾഫിൽ നിന്നും ലീവിന് | വന്നു കുടുംബകാരുടെ വീട്ടിൽ കല്യാണത്തിന് പോയ - ShareChat
309 കണ്ടവര്‍
9 മാസം
മറ്റു ആപ്പുകളില്‍ ഷെയറാം
Facebook
WhatsApp
ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം
ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം
Embed
ഞാന്‍ ഈ പോസ്റ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ കാരണം.....
Embed Post