👉તારા મતલબના 💔પ્રેમથી અજાણ્યા અમે હતા ....👨 તને ખુશ 👩રાખવા તકલીફો અમે વેઠતા...😭 છતાં પણ તમે બદલામાં 🖐અમને દગો💔 જ આપ્યો ...શુ? 👥 આજ હતો તમારો પ્રેમ...💘💘Aj DaanveeR💘💘
187 views
6 months ago
Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Copy Link
Delete
Embed
I want to report this post because this post is...
Embed Post