#ഡയലോഗ് സ്റ്റാറ്റസ്
ഡയലോഗ് സ്റ്റാറ്റസ് - വിടിരിക്കുമ്പോൾ മൂരിരം പ്രണയത്തി . വീണ്ടും ഞാൻ പനർജനിപ്പിക്കുന്ന . . ஒNaan வேதகைய സദാ നരവം ഒഴbതറിനം . . - നിങ്ങൾ ദി തടത്തിയതം , - 5 , 2ളിദിതം തല പോയത് നിന്നിൽ എത്തിപ്പിടാത്തതായ പഴയ പ്രണയ ലഹനങ്ങൾ ഞാൻ എവിടനിന്നതയാ പോൾ വാരിക്കാട്ടിനി . . ചിന്ത എരിഞ്ഞതാണ് ല്യങ്ങളുടെ മറവ് നികത്താൻ ഞാനാരി സിഗരറ്റ് കത്തിച്ച പക പരത്തി . . . മനീറി തടവുമ്പോൾ എന്റെ അരികിലായി വം മാറിത്താരി കടലാസിൽ മറിഞ്ഞ ചിരിയയി - രി സിരി നക്കി കുട്ടി . . അനന്ദു അജയൻ | © ജിന്ന് INSTA / JINNQUOTES - ShareChat
242 കണ്ടവര്‍
3 മാസം
മറ്റു ആപ്പുകളില്‍ ഷെയറാം
Facebook
WhatsApp
ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം
ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം
Embed
ഞാന്‍ ഈ പോസ്റ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ കാരണം.....
Embed Post