*આ સમય મા, પ્રેમમાં ભરોસો ગોતો છો,* 😓❣😓❣😓❣😓❣ *ભોળા છો તમે, ઝેરની શીશીમાં દવા શોધો છો સાહેબ...* ❣😓❣😓❣😓❣😓 *(Ek Taro Sath Bakudi)* 😘Hiru....
લવ ફોટો - ShareChat
GIF
1.1k views
7 months ago
Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Copy Link
Delete
Embed
I want to report this post because this post is...
Embed Post