எங்கே போனாலும் உன்னுடைய எண்ணம் இல்லாமல் என்னிடத்தில் சொல்லாமலே என் இதயம் நின்றே போகும்...♡♥♡
🎼🖋பாடல் வரிகள் - D @ INSTA _ B . E . A . T . S Insta _ b . e . a . t . s Instagram @ insta _ b . e . a . t . s DOINSTA _ B . E . A . T . S : Untha Ins . ots Instagram @ insta _ b . e . a . t .  - ShareChat
1.6m views
13 days ago
Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Copy Link
Delete
Embed
I want to report this post because this post is...
Embed Post