☆☞ અરે 👩JANU_ કહી__ દેજે 👈 ☆☞ Tara__ ગલી__ Na__ માણસો 👥 Ne 👈 ☆☞ એમની_ ઓકાત_ Ma_રહે_ નહીંતર_ જે_ દિવસે ☆☞ આ 😎 ઠાકોર 👑 ☜☆ 👉 નુ__ છટકયુ__ તે__ દિવસ__ gali__ પણ__ Mari 👉 અને💃 Tu__પણ__ મારી... Mr..Thakor king
2.3k views
7 months ago
Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Copy Link
Delete
Embed
I want to report this post because this post is...
Embed Post