എൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസുകൾ - ഒരാളെ നീ കള്ളം പറഞ്ഞു ' പറ്റിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക അയാൾ - ആകള്ളം വിശ്വസികുന്നത് മണ്ടനായത് കൊണ്ടല്ല . . . മറിച് അയാൾ നിന്നിൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് - ShareChat
2k കണ്ടവര്‍
1 വർഷം
മറ്റു ആപ്പുകളില്‍ ഷെയറാം
Facebook
WhatsApp
ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം
ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം
Embed
ഞാന്‍ ഈ പോസ്റ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ കാരണം.....
Embed Post