സൗഹൃദത്തിനപ്പുറം പ്രണയത്തിനപ്പുറം മറ്റൊരു ലോകമുണ്ട്☺അവിടെ... വാക്കുകളാൽ വർണിക്കാനാവാത്തതും .. പേരിട്ടു വിളിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില ഇഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ട്😊.... $HaZzz..
1.2k കണ്ടവര്‍
24 ദിവസം
മറ്റു ആപ്പുകളില്‍ ഷെയറാം
Facebook
WhatsApp
ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം
ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം
Embed
ഞാന്‍ ഈ പോസ്റ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ കാരണം.....
Embed Post