#👋విషెస్ స్టేటస్ అమ్మవారి ఆశీస్సులతో జ్యోతిష్యం చెప్పబడును{{8688765733}} ప్రేమ, పెళ్లి ,విద్య ,ఉద్యోగం ,వ్యాపారం ,మనశ్శాంతి ,ధనంనిలబడలేక పోవటం, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, ప్రేమించిన వారి మధ్య వ్యతిరేకాలు ఆరోగ్య సమస్యలు సంతాన సమస్యలు కుటుంబ కలహాలు శత్రుపీడ పెద్దలను గౌరవించక పోవడం ఇలా ఎటువంటి సమస్యలు మీజీవితంలో ఉన్న ఒక్కసారి గురువు గారిని సంప్రదించి శాశ్వత పరిష్కారం cell.8688765733