ଗଣପତି ଭଜନ - ମାର ଭାଷ । O୫ ଓଁ ଏକ ଦନ୍ନାୟ ବିଦ୍ମହେ , ବକ୍ରତୁଃଡାୟ ' ଧୀମହି , ତନ୍ନା ଦତ୍ନୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ । ବକ୍ର ତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ସୂୟକୋଟି ସମପ୍ରଭ , ନିର୍ବିଘ୍ନମ୍ କୁରୁମେ ଦେବ ସର୍ବ କାଜୈଶ୍ନ । ସର୍ବଥା । ହେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ , ମହାକାୟ , ଗଜାନନ , ଏକଦନ୍ତି , ଲମ୍ବୋଦର , ମୋଦକ ପ୍ରିୟ , ବିଘ୍ନହର୍ତା , ବିଦ୍ୟାଦାତା , ସିଦ୍ଧିଦାତା , ସମଗ୍ଧଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ । - ShareChat
2.4k ଜଣ ଦେଖିଛନ୍ତି
1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ
ଅନ୍ୟ ଏପ୍ ରେ ଶେୟର କରନ୍ତୁ
Facebook
WhatsApp
ଲିଙ୍କ କପି କରନ୍ତୁ
ଡିଲିଟ କରନ୍ତୁ
Embed
ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ..
Embed Post