తిరుపతి లొ కొత్తగా తెరవబడిన కంపెనీలో పనిచేయుటకు మనుష్యులు కావలెను. Qualification : 8th to any degree. Salary: 13,000 - 20,000 Age: 18-30 ( male & female)fil or pas food and room free life Long ,ఇతర అవసరాలకు కింద నెంబర్ సంప్రదించగలరు. Phone: UMA 6379788857 ఈ అవకాసం మీకు ఉపయోగపడనిచొ అవసరమైన వారికి చేయండి. *So Plzzzzz forward to all groups*
760 views
7 months ago
Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Copy Link
Delete
Embed
I want to report this post because this post is...
Embed Post