#📋 સરકારી યોજના
📋 સરકારી યોજના - વિવિધ સરકારી યોજનાઓનો લાભ લેવા માટે જરૂરી આધાર - પુરાવાઓની યાદી સરકારની વિવિધ યોજનાઓનો લાભ લેવા માટે લાભાર્થીઓએ આપવાના થતા પુરાવાઓની વિગત નીચે દર્શાવવામાં આવેલ છે . લાભાર્થીએ સરકારશ્રીની નીચે મુજબની યોજનાઓનો લાભ લેવા માટે સામેલ યાદી મુજબના આધાર - પુરાવાઓ લઈને જે તે સરકારી કચેરીએ વિવિધ દાખલાઓ , વ્યક્તિગત સહાયો , રેશનકાર્ડ , મહેસુલી કામો , મા અન્નપૂર્ણા યોજના , મા અમૃતમ યોજનાના કાર્ડ મેળવવા માટે જવાનું રહેશે . નોન ક્રીમીલીયર સર્ટી મેળવવા | જતિનો દાખલો મેળવવા માટે ડોમીસાઈલ સર્ટી . મેળવવા માટે સીનીયર સીટીઝન સર્ટી . | ૧ . ફોર્મ અને ફોટો ૧ . ફોર્મ અને ફોટો ૧ . ફોર્મ અને ફોટો | ૧ . ફોર્મ અને ફોટો ૨ . રેશન કાર્ડની નક્લ ૨ રેશન કાર્ડની નકલ ૨ , રેશન કાર્ડની નક્લ ૨ . રેશન કાર્ડની નકલ ૩ . જાતિનો દાખલો . ૩ . કુલ લીવીંગ ૩ . સ્કુલ લીવીંગ 3 . સ્કૂલ લીવીંગ ૪ , તલાટીનો ૧૦ વર્ષનો ૪ . આવક્નો દાખલો ૪ . પિતા / ભાઈ / બહેનનું સ્કુલ રહેઠાણનો દાખલો ૪ . જન્મનો દાખલો ૫ . સ્કુલ લીવીંગ ૫ , લીવીંગ સર્ટી . ૫ . રહેઠાણ અંગેનું સોગંધનામું ] ૫ , ચૂંટણી કાર્ડની નકલ ૬ . વાલીનું આવકનું સોંગધનામું ૬ . છેલ્વે લાઈટ બીલ ૬ . છેલ્લે લાઈટ બીલ ૬ . છેલ્વે લાઈટ બીલા છે . છેલ્લું લાઈટ બીલ ૭ , તલાટીનો જાતિનો દાખલો | ૭ . જન્મનો દાખલો ૮ . પોલીસ સ્ટે . નો દાખલો આવકનો દાખલો મેળવવા ધાર્મિક લઘુમતીનો દાખલો | ચારિત્ર્યનો દાખલો મેળવવા વિધવા સહાય મેળવવા ૧ . ફોર્મ અને ફોટો ૧ . ફોર્મ અને ફોટો ૧ . ફોર્મ અને ફોટો ૧ , ફોર્મ અને ફોટો ૨ , રેશન કાર્ડની નકલ ૨ . રેશન કાર્ડની નકલ | ૨ , રેશન કાર્ડની નકલ | | ૨ . રેશન કાર્ડની નકલ ૩ . ચૂંટણી કાર્ડની નકલ | ૩ . સ્કુલ લીવીંગ 3 . કુલ લીવીંગ 3 . કુલ લીવીંગ ૪ , તલાટીનો આવકનો દાખલો ૪ , તલાટીનો આવકનો દાખલો ) ૪ . તલાટીનો ચારિત્ર્યનો દાખલો | ૪ પતિના મૃત્યુનો દાખલો ૫ . છેલ્વે લાઈટ બીલ ૫ . છેલ્લે લાઈટ બીલા | | ૫ . છેલ્વે લાઈટ બીલ | | પ , ચૂંટણી કાર્ડની નકલ ૬ . કુલના આચાર્યનો લેટરપેડ [ ૬ . પોલીસ સ્ટે . નો દાખલો | | ૬ , છેલ્લે લાઈટ બીલ , પર દાખલો ચૂંટણી કાર્ડની નક્લ | ૭ . સંતાનો ના જન્મ તારીખના દાખલા આધાર કાર્ડ મેળવવા મા અમૃતમ કાર્ડ - મા વાત્સલ્ય કાર્ડ | વયવંદના યોજના નિરાધાર વૃદ્ધસહાય યોજના ૧ . આઈ . ડી . પ્રૂફ નીચે પૈકી એક | ૧ , ચૂંટણી કાર્ડની નક્લા ૧ . ચૂંટણી કાર્ડની નકલ ૧ . ચૂંટણી કાર્ડની નકલ ૨ . પાન કાર્ડ ૨ , રેશન કાર્ડની નક્ષ ૨ , રેશન કાર્ડની નકલ ૨ , રેશન કાર્ડની નકલ ૩ . ચૂંટણી કાર્ડ 3 . આધાર કાર્ડ ૩ . આધાર કાર્ડ ૩ . આધાર કાર્ડ ૪ . ડ્રાઈવીંગ લાઈસન્સ ૪ , આવકનો દાખલો . સ્કુલ લીવીંગ ૪ . કુલ લીવીંગ ૫ , પાસપોર્ટ ૫ . ૦ થી ૧૬ નો તલાટી | ષ , બેંક પાસબૂકની નકલ ૬ . એડ્રેસ પ્રુફ નીચે પૈકી એક ૬ . BPL નો દાખલો . ૭ . રેશન કાર્ડ / લાઈટ બીલ / ગેસની બક ૭ . બેંક પાસબૂકની નકલ અલગ રેશનકાર્ડ કરાવવા નવા રેશનકાર્ડ માટે રેશનકાર્ડ નામ દાખલ કરાવવા મા અન્નપૂર્ણા યોજના ૧ , ફોર્મ અને ફોટો | ૧ . ફોર્મ અને ફોટો | ૧ . ફોર્મ અને ફોટો | ૧ . ફોર્મ અને ફોટો ૨ . ચૂંટણી કાર્ડની નકલ ૨ . ચૂંટણી કાર્ડની નકલ | ૨ . ચૂંટણી કાર્ડની નકલ ૨ , ચૂંટણી કાર્ડની નકલ ૩ . જૂનું રેશન કાર્ડ ૩ . નામ કમીનો દાખલો | 3 . રેશન કાર્ડની નકલ 3 . રેશનકાર્ડની નકલ ૪ . આધાર કાર્ડ સ , આધાર કાર્ડ ૪ . આધાર કાર્ડ ૫ . આવક્નો દાખલો ૪ . આધાર કાર્ડ ૬ . બેંક પાસબુકની નકલ ૫ . બેંક પાસબુકની નકલ ૫ . જન્મનો દાખલો | ૫ . આવકનો દાખલો ૭ . તલાટીનો દાખલો ૬ . તલાટીનો દાખલો ૬ પત્નીનું નામ દાખલ | | ૬ . બેંક પાસબુકની નકલ ૮ . પિતાનું સંમતિ સોં . નામુ ૭ . લાઈટ બીલ ૭ . કરવાનું હોયતો પિયર ૯ . લાઈટ બીલ ૮ . પક્ષમાંથી નામ કમીનો દાખલો - ShareChat
99.1k એ જોયું
1 મહિના પહેલા
અન્ય એપ પર શેર કરો
Facebook
WhatsApp
લિંક કોપી કરો
કાઢી નાખો
Embed
હું આ પોસ્ટની ફરિયાદ કરવા માંગુ છુ, કારણકે આ પોસ્ટ...
Embed Post