#💌 പ്രണയം
💌 പ്രണയം - ം മനസ്സിൽ ഒരാൾക്ക് സ്ഥാനം - - കൊടുത്താൽ മറക്കാൻ വലിയ പാടാ . . . മറക്കാൻ എന്നാക്ക വറയാൻ മാത്രമേ കഴിയു കണ്ണടച്ചാൽ പോലും അവരുടെ ' മുഖമായിക്കും മനസ്സിൽ . ഓരോരവും പകലും തള്ളി നീക്കുന്നത് അവരെ മാത്രം ഓർത്തു കൊണ്ട് ആയിരിക്കു പുറമെ ചിരിച്ചാലും മനസിൽ വിങ്ങലായിരിക്കും അവര ഓർത്ത് സ്നേഹം സതൃം ആണെങ്കിൽ മരിക്കുവോളം അവരെ മറക്കാൻ - യും കഴിയില്ല . WhatsApp - ShareChat
79.5k കണ്ടവര്‍
27 ദിവസം
മറ്റു ആപ്പുകളില്‍ ഷെയറാം
Facebook
WhatsApp
ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം
ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം
Embed
ഞാന്‍ ഈ പോസ്റ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ കാരണം.....
Embed Post