📰 2 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર - ' ટીમ ઈન્ડિયાના કેટલાક સભ્યો તો પત્ની - બાળકની સાથે નાનીને પણ વિદેશલઈ ગયા છે | ક્રિકેટરોની સાથે વિદેશમાં મજા માણતાં પરિવારોની સરભરા કરી BCCIથાક્યું ! ઓસ્ટ્રેલિયામાં ખેલાડીઓ અને પરિવારોને લાવવા - લઈ જવા કરેલી બેબસો પણ ઓછી પડી હતી : બધાની એરટિકિટ - હોટલ બુકિંગની જવાબદારી બોર્ડના શિરે નવીદિમી , તા 1 નારીય ક્રિકેટ ટૅના કેરન કોકીની બેલીડ સ્ટાર ની અનુષ્કા શર્મા તો ટીમ મિશન ક્રિસિદ્ધ કરીનવી માંડીને ટિમાં મારે તને છત પર તા પુ ' ફએ કંડી ની કે મૈદાન દે તનો જa નવા એ જતી સંપ છે ધમકી ને નામ છે ને વિનંતી કરીને વિધ્ય માસમાં પરિવાના કરોને જેકાના તાયે એવા દેવાન કૃર આકરા રજુઆત કરી હતી , જેને ખે માન્ય અને એની કે , ટીમ પાના CTM પા ] તો ઠીક નાની સુદ્રાને લઈને પહોર છે . મોસ્ટ્રેલિયાના લાંબા કામ અને ત્યારે કા જોશના ન્યુઝિલેન કયાસ માં ક , ઘન , ના કો ” પરિવારની તરે નરી મીનીમJછે માટે માથાનો દુ : ખાવો બની વહી છે , બી , સી , ના દુનોને ટોકીને + ] [ વા રિપોર્ટ જણાવે છે કે , ક્રિકેટનો નો મા તા . ૧ છે કે , તેમના પરિવારજનોને તેમને સાથે જ માલવા નાં નારે , જેના કારણે ૨ | મ . ની માં તેમના પરિવારના કંક સભ્યોની બાઈટની 22 જૂ વેવાથી . માં !ીને તેમની નોટન કિંગની જવાબદારી નીતીમા પર માત્ર ૫ ! કે , જેના કારલે મારતીય ક્રિકેટ બોર્ડના કર્મચારીના બાળ કિરવો તેટલી ધીક નવો રોસ કરી વધા તેને બીઝીસીઆઈએ ક્રિકેટરોના પરિવારને વિદેશમાં ટીમની સાથે સંવાનો મંજૂરી મારી છે અને કેટલાક મારતીય ક્રિકેટનો તો પરિવારની આઠ વાગ્યાને આધારે વિદેશ કપાસ માં પત્ની અને બલ એની સક નાનીને પલ ઈ ગયા હતા . નં . ઈસર કરનમાં કરતીય વૈમના મનો , તપોટૅ અાક અને મનો પણ કોના નોકિતિનક કીટનાં કપમાં પણ વૈમને સાયં જવાની તૈયારીમાં છે , ક્રિકેટરોના પરિવારજનો એક કણ અને મરી જાય છે જેના કારે તેમની માત્ર - ૧ ૬૧ જેવા મેમા મુકાબ માં જ્યાં ભારતીય રોમ માં ર જેટલા સંન્મ થતા જવાની તેમજ રહેવાની - જમવાની તજે , મે નિપાની ટીમને મને ચાહકો આવતા કયા કારને જવાબદારી ના શિરે હોય , ત્યારે ખેલાડી ના પરિવારની સાથે જેલિપ . માં કેવા થી તેમજ તેમના મ . વી પડે છે , કેવ૨ મુક્ત બને તેમ છે . અમારી પરિવારના આવવા - જવા માટે બોર્ડના મૂનોને જણાવ્યું કે , જે ટીમ માટે આ બપી કાન્ત પડકારજનક છે કષ કે એનીનીમા ઇને તમારી જેવી બનો ચકવી દલિન ન … ક . દર 2 કવન્યા અજમાનો તે દરેક ટીમને ચેકમ ક્વોટામાં પી જતી અને વધુ તે મોડી થઈ હતી , કરવે નમાન બને છે અને બને સગવડ જ ફાળવતું ક્રોપ છે , જ્યારૅ ના કીની કિwો તેમના પરિવારનો ખર્ચ ઉદારતા નો મચવી શકાઇ છે . જૉ મેથાડીઓના વધારાની 2 [ ણે તેમજ ૨ો ચા - કવાની છે , પણ નિયમ પ્રમાણે ને તેના પરિવારના પરિવારજનો ને - માં પોર્નના રો વર્ષ થયા છે . તીતીના અને સંવાને માપ કે . - ShareChat
2.2k એ જોયું
8 મહિના પહેલા
અન્ય એપ પર શેર કરો
Facebook
WhatsApp
લિંક કોપી કરો
કાઢી નાખો
Embed
હું આ પોસ્ટની ફરિયાદ કરવા માંગુ છુ, કારણકે આ પોસ્ટ...
Embed Post