గురూజీ 【7674876908】శ్రీఆంజనేయస్వామివారి దివ్య ఆశీస్సులతో జ్యోతిష్యంచెప్పబడును 【ప్రేమలో ఆటంకాలు】'[వివాహంలో ఆలస్యం], _[ఆరోగ్యంలో వ్యతిరేఖాలు,సమస్యలు], [మనఃశాంతి లేకపోవడం] ,【 భార్యాభర్తలమధ్య గొడవలు రావడం】>[ నమ్మిన మనుషులు వ్యతిరేకించటం],[ ఆర్థికఎదుగుదల], [ ధన సమస్యలు] ఇంకా ఎటువంటి సమస్యలు నీ జీవితంలో ఉన్న శాశ్వత పరిష్కారం చూపబడును సలహాలు సూచనలు ఇవ్వబడును [7674876908] #💄మేకప్ #🖋జాతకం #🙏అమ్మవారి‌ అలంకారాలు #🔱🎶భక్తి పాటలు #🔱దేవుళ్ళు