മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരാളില്ലാതെ പോകുന്നവരാണ് ആൾകൂട്ടത്തിലും ഒറ്റയായി പോകാറുള്ളത്...#📝 ഞാൻ എഴുതിയ വരികൾ
223 കണ്ടവര്‍
1 മാസം
മറ്റു ആപ്പുകളില്‍ ഷെയറാം
Facebook
WhatsApp
ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം
ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം
Embed
ഞാന്‍ ഈ പോസ്റ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ കാരണം.....
Embed Post