📕கல்வி - பொதுத்தமிழ் : * * திடுகைாயாம் புராணத்தில் உள்ள காண்டங்கள் முன்று மதுரைக்காண்டம் : 18 படிவம் கூடம் காண்டம் : 30 படிமம் திடுவாவவாய்க்காண்பம் : 16 படலம் மெத்த படங்கள் : 4 வருத்தப்பாக்களின் எண்ணிக்கை : 3363 * * போயும் என்பது : நுண்கடிச்சப்புள் * * மேடைக்கட்டியினர் முன்னோடி திரு . வி . க * * உடல் முழுவதும் கண்களை உடையவன் இந்தியன் * * நிகண்டினில் சிறப்பானது அர . . . * * சூடாமணி நிகண்டு * * நிகண்டுகளில் மிகப்பaையாணது : சேந்தன் வகார் ஆசிரியர் : சேண் தவாகாம் : திவாகர் சூடாமணி நிகண்டி : மண்டல புருடர் - ShareChat
18.3k காட்சிகள்
1 மாசத்திற்கு முன்
மத்த ஆப்-ல் ஷேர் செய்ய
Facebook
WhatsApp
காப்பி லிங்க்
அழிக்க
Embed
நான் இந்த போஸ்ட்டை புகார் செய்கிறேன் ஏன் என்றால் இந்த போஸ்ட் ...
Embed Post