#📕கல்வி
📕கல்வி - V81 = 9 Powers and Square Roots To Memorize ! ! ! 12 = 1 13 = 1 V1 = 1 22 = 4 23 = 8 V4 = 2 32 = 9 33 = 27 42 = 16 43 = 64 16 = 4 52 = 25 53 = 125 125 = 5 62 = 36 63 = 216 136 = 6 72 = 49 14 = 1 82 = 64 24 = 16 4 = 8 92 = 81 34 = 81 102 = 100 44 = 256 V100 = 10 112 = 121 54 = 625 V121 = 11 122 = 144 15 = 1 V144 = 12 132 = 169 25 = 32 V169 = 13 142 = 196 35 = 243 = 14 152 = 225 45 = 1024 162 = 256 16 = 1 V256 = 16 172 = 289 26 = 64 1289 = 17 182 = 324 36 = 729 1324 = 18 192 = 361 17 = 1 1361 = 19 1225 = 15 - ShareChat
121.7k காட்சிகள்
13 நாள் முன்
மத்த ஆப்-ல் ஷேர் செய்ய
Facebook
WhatsApp
காப்பி லிங்க்
அழிக்க
Embed
நான் இந்த போஸ்ட்டை புகார் செய்கிறேன் ஏன் என்றால் இந்த போஸ்ட் ...
Embed Post