#🌊 വെള്ളപ്പൊക്കം
🌊 വെള്ളപ്പൊക്കം - കഴിഞ്ഞ 35 പ്രളയത്തിൽ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചുവന് നുഷ്യനും ഒന്നും പ്പില്ലെന്ന് മഴയും R POTTAN N - ShareChat
247 കണ്ടവര്‍
1 മാസം
മറ്റു ആപ്പുകളില്‍ ഷെയറാം
Facebook
WhatsApp
ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം
ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം
Embed
ഞാന്‍ ഈ പോസ്റ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ കാരണം.....
Embed Post