#📰 05 જૂનનાં સમાચાર
📰 05 જૂનનાં સમાચાર - હરસ મસા ભગંદર * = = = = = = = = = = = = = = = = = = = આઈ શ્રી ખોડલ શ્રી ગણેશાય નમઃ અમરેલી શહેરનું yu Risk dell ADDMISSION OPEN ની આડઅસર વગરની કાયમી ઝડપી લોકોને હોમિયોપેથીક સારવાર OUR BEST FEATURES પ્રોત્સાહન આપતું Sપત્રિકા ઓપરેશનની જરૂર રહેતી નથી . જાહેરાતનું એક માત્ર માધ્યમ મન , કર તે D . H . M . S જે . કે . એસ . Dead Fando ફીઝીશ્યન | SDS med et એન્ડ સર્જન IT અંક : ૨૦૪ તારીખ : પ - ૬ - ૧૯ , બુધવાર . . . . . a play house T itana માનવ સેવા કિલનીક Team Play group . Nursery J KG . Sr . KG . . Adity ઓફિસ : HDFC બેંક સામે , જયસરદાર કોપ્લેક્ષ , માણેકપરા , અમરેલી . Art & Crafts ચક્કરગઢ રોડ , રેલ્વે ફાટક પાસે , મો . ૯૪ર૬૪ ૨૨૮૮૦Jકોન્ટેક : ૯૪ર૬૪ પ૦૦૫ / ૯૪રર ૧૦૯૦૪ E - Mail : jaysukh . sojitra @ gmail . com ) ROYAL PARK CORNER , LATHI ROAD , AMRELI naciter lines Adventure Herol સંપક ડૉ . પરેશ કે . જોષી 95 ઘરે લઇ આવો , ઇંડિયાનો ભરોસો . હવે હિરોના દરેક સ્કૂટર પર મેળવો શાનદાર ઓફર . એશયલ ઍક્વેજ અને લૉયલ્ટી - એકમ ર3000 , Zuet MAESTRO OCH worg - મ ર મ મ મ મ માય | Web Hà I શ્રી વલ્લભ n આકર્ષકી ના નાના દાદા | નવતીન ઓટો સેન્ટર , ગોપી સિનેમા પાસે , સ્ટેશન રોડ , અમરેલી . ફો . 7574827300 સિંગાર મેચીંગ ' રટાયર્સનો અમરેલીનાં ટાયર્સનો અમરેલીના ELE = એકમાત્ર એકસકલુઝીવ ડીલર . . . | અમારે ત્યાંથી આપને દરેક સાડીના મેચીંગ બ્લાઉઝ પીસ what ચણીયા ફોલા કુર્તિના મટીરીયલ્સ બ્રાન્ડેડ લેગીઝ in પ્લાઝા સલાવર - ધોતી . હેરમા ટી - શર્ટ સિગાર પેન્ટ • બસ ટ્રક કાર . એબ્યુલન્સ | રીક્ષા મોટર સાયકલ સ્કુટર્સ ( કમ્ફર્ટ પેન્ટ ખાદી . જભાના મટીરીયલ્સ વગેરેના દરેક પ્રકારના i ચણીયા - ચોલી ના મટીરીયલ્સ ટાયર્ન મળશે . . . . બાંધણી , બનારસી તેમજ NRI દુપટ્ટા નવનીત ઢાક્ષી i રેડી બ્લાઉઝ તેમજ અવનવા મીટરીલ્સ મળશે . ગોપી ટોકીઝ પાસે , નવનીત હીરોની બાજુમાં , સ્ટેશન રોડ , મો . ૯૪૦૯૪ ૪૪૪૦૦ / ૯૮૯૮૮ ૬૦૦૯ નોંધ : ચણીયા ચોલીના ચણીયા માત્ર ૧૦૦ રૂપિયામાં સીવી આપીશું . પિસ્ટકન્ટ્રોલ આપના ઘરમાં કરાવો ] 1 ફાલછેડા તથા DC કરાવી આપીશું . A ઉદઈશ ૦ શત લગા ગેરંટી સાથે 5 . સિંગાર મેચીંગ , મીરા આર્કેડ , ગ્રાઉન્ડ ફલોર , SBI બેંક સામે , અમરેલી - મો . ૯૮રપ૩ ૨૦૦૦૮ / ૮૯૮૦૦ ૮૩૩૧૦ - - ~ ~ - ~ - - - - - - - - - - - - - - ઉધઈ માટે પેસ્ટકન્ટ્રોલ કરાવો જીવનભાઈ સોલંકી - ૯પ૧ર૦ ૩રપ૦૦ મો . ૯૯પ૬ ૧૩૧૮૩ , ૯૮૭૯૦૧૬૯૦૧ ' ' ' - - - - * - - * - : - : - : - : - - ' - ShareChat
2.1k એ જોયું
4 મહિના પહેલા
અન્ય એપ પર શેર કરો
Facebook
WhatsApp
લિંક કોપી કરો
કાઢી નાખો
Embed
હું આ પોસ્ટની ફરિયાદ કરવા માંગુ છુ, કારણકે આ પોસ્ટ...
Embed Post