😹 തമാശ തമാശ - കിളി : കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ എവിടൊക്കെ കൊണ്ടു - പോകും . . ഞാൻ : നീ ഇതു വരെ കാണാത്ത മായാ ലോകത്തേക്ക് . . കിളി : അതെവിടാ . ഈ ഞാൻ : അടുക്കള . കിളി : എ ടുത Blocked അങ്ങനെ ആ ലബ്ദം 3G - ShareChat
1.1k views
29 days ago
Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Copy Link
Delete
Embed
I want to report this post because this post is...
Embed Post