#😞 വിരഹം miss u😓
😞 വിരഹം - ഒരിക്കൽ മനസ്സിലാകും തന്ന സ്നേഹത്തിൽ ഒരു തരി പോലും വഞ്ചന ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയും നാൾ ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ . . . ഉണ്ടായെന്നു വരില്ല ഇ - ShareChat
596 കണ്ടവര്‍
1 മാസം
മറ്റു ആപ്പുകളില്‍ ഷെയറാം
Facebook
WhatsApp
ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം
ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം
Embed
ഞാന്‍ ഈ പോസ്റ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ കാരണം.....
Embed Post