😞 വിരഹം - | ഇനി വരില്ല ദേഷ്യപെടാനും . സs പെടുത്താനം . തമാശ പറയാനം . - പിണങ്ങാനും . ശല്യം ചെയ്യാ നം . . . ഒന്നിനും വരില്ല ഞാൻ കാരണം വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാറി . - - - - - - - - - Firo - ShareChat
349.2k views
10 days ago
Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Copy Link
Delete
Embed
I want to report this post because this post is...
Embed Post